Nhập mã khuyến mại 

PayPal 

Thanh toán an toàn thông qua hệ thống thanh toán PayPal

Thẻ tín dụng       

Để thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sử dụng dịch vụ từ Ngân hàng Tinkoff.
Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nga.
Chúng tôi không lưu lại bất kỳ chi tiết nào về thẻ tín dụng của bạn trên trang web của chúng tôi, tất cả dữ liệu được chuyển trực tiếp đến ngân hàng.

Learn easy

1 tháng
Một bài học một ngày
Học phí <4$ mỗi bài học
~111
USD
Intensive learning schedule! You can book one lesson daily for a month. The subscription is valid for 1 month.
8600 Rub

Learn Fast

1 tháng
2 bài học mỗi ngày
Học phí <3,5$ mỗi bài học
~199
USD
Effective training schedule! You can book 2 lessons per day for a month. The subscription is valid for 1 month.
15400 Rub
Mô tả chi tiết về các kế hoạch thuế quan có thể được xem trên trang "Các kế hoạch thuế quan" A&Q