Nhập mã khuyến mại 

Thẻ tín dụng       

Để thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sử dụng dịch vụ từ Ngân hàng Tinkoff.
Đây là một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nga.
Chúng tôi không lưu lại bất kỳ chi tiết nào về thẻ tín dụng của bạn trên trang web của chúng tôi, tất cả dữ liệu được chuyển trực tiếp đến ngân hàng.

Mô tả chi tiết về các kế hoạch thuế quan có thể được xem trên trang "Các kế hoạch thuế quan" A&Q